0%

Ako_spravne_ukladat_bremena_do_kovovych_regalov

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, aký dôležitý je pre vaše pohodlie a náladu v práci poriadok? Je to zvláštne, ale organizácia, čistota a sviežosť v môžu zmeniť k lepšiemu nielen interiér domu alebo skladu, ale aj vaše vlastné vnímanie, zlepšiť efektivitu práce, jej bezpečnosť a možno aj vzťahy s blízkymi či kolegami. 

Áno, správna organizácia a poriadok má v našich životoch zmysel! Realita je ale často úplne iná. Rýchle tempo života, práce a stres nás obklopuje zo všetkých strán, a to aj napriek tomu, že sa potrebujeme na vykonávanie dôležitých úloh neustále sústrediť. Zbaviť sa rušivých vplyvov a uľahčiť si všetky dôležité veci v práci pritom môžete veľmi jednoducho a rýchlo, pomocou poriadku. Ako?!

Potrebujete k tomu dve veci, dobrý systém a naše pevné kovové regály

Ako skladovať nebezpečný materiál?

Aby sme mohli uspokojiť naše potreby nákupom dôležitých vecí v obchode, je dôležité, aby mala každá firma po ruke dostatočne veľký sklad a v ňom správne a bezpečne uložené tovary a materiály.  Čím je organizácia týchto priestorov efektívnejšia, tým vyššie zisky a ciele dosiahnete. 

Ako ale správne skladovať tovary, materiály a látky, ktoré sú nebezpečné?

V prvom rade musíte zabezpečiť, aby sa chemikálie a nebezpečné látky skladovali a manipulovalo sa s nimi tak, aby sa minimalizovalo ich riziko poškodenia a obmedzila expozícia ľudí voči nim. Čo presne to znamená? Ide o dodržanie niekoľkých zásad:

 1. Skladovanie minimálneho potrebného množstva nebezpečných látok na jednom mieste;
 2. Samostatné skladovanie nekompatibilných látok;
 3. Podniknutie krokov na zabránenie úniku nebezpečných látok;
 4. Zabezpečenie zaškolenia personálu v oblasti postupu v prípade správneho skladovania nebezpečných látok alebo bremien;
 5. Dodržiavanie príslušných bezpečnostných opatrení.

Ak skladujete chemikálie alebo iné nebezpečné látky, ktoré by mohli spôsobiť požiar alebo výbuch, musíte sa ubezpečiť, že horľavé látky sú správne skladované vo vhodných nádobách a nie v blízkosti zdrojov vznietenia, ako napríklad ohrievačov.

Mali by ste tiež:

 • skladovať kvapaliny nad zemou tam, kde je nepravdepodobné, že by sa poškodili, napr. mimo dopravných trás;
 • zabrániť neúmernému zaťaženiu a preplneniu nádob a regálov;
 • dohliadať na dodávky;
 • používať odolné a pevné skladovacie systémy.

Skladovací systém je základ, no musíte tiež vedieť, ako a kam konkrétne veci uložiť, aby bolo ich uloženie bezpečné a využitie efektívne. 

Čo s ťažkými bremenami?

Sklady sú špeciálne vybavené priestory, budovy, stavby, ako aj rôzne zariadenia, ktorých hlavnou úlohou je prijímať a umiestňovať prichádzajúci tovar a skladovať ho na určité obdobie. Vo vnútri skladov je tovar roztriedený a potom odoslaný na miesto určenia. 

Sklady sú preto dnes jednou z najdôležitejších a najpotrebnejších etáp v oblasti logistiky. Vďaka nim a použitému typu skladovacej konštrukcie určenej do skladu sa výrazne zvyšuje efektivita a kvalita práce súvisiaca s vykládkou a nakládkou

Rozhodujúce slovo má však aj typ materiálu. Veľmi často ide o ťažké bremená, pri ktorých uskladnení sa tiež musia dodržiavať určité pravidlá. Ktoré to sú?

Dbajte hlavne na čistotu

Akékoľvek nečistoty alebo prach koniec koncov ovplyvňujú nielen vzhľad výrobku, ale sú tiež príčinou porušenia bezpečnosti. Preto je potrebné priestor čistiť čo najčastejšie. Na to sa používajú čistiace stroje alebo sa najímajú špeciálni zamestnanci. 

Prípadne si môžete prácu uľahčiť výberom správneho skladovacieho systému zloženého z kovových regálov, ktorých povrchová úprava je odolná nielen voči prachu a nečistotám či spomínaným chemikáliám, ale aj vode a vlhkosti

Tovar by ste nikdy nemal skladovať priamo na podlahe

To často vedie k poškodeniu nákladu a porušeniu noriem. Tovar musí byť skladovaný minimálne na paletách, čo tiež výrazne urýchľuje spracovanie a skladovanie tovaru. Ešte lepšie ale vydrží na spomínaných profesionálnych regáloch

Aj takéto uloženie musí mať však svoj systém. Ťažké bremená patria do spodných políc s vysokou nosnosťou, pričom treba dbať i na rovnomerné rozloženie bremien. Nosnosť regálov do dielne alebo skladu je však vysoká, v niektorých prípadoch zvládnu až 1000 kg na policu, samozrejme, závisí od modelu, ktorý si s pomocou konfigurátora na regály vyberiete. Možností je ale veľa.

Menej potrebné a ľahšie veci dávajte do vrchných políc, vďaka čomu vám pri ich potrebe nehrozí riziko zranenia. 

Ochránite svoje i zdravie a bezpečnosť zamestnancov

Hlavným a najdôležitejším dôvodom bezpečnosti je stále človek, ktorým má, aj napriek rozvoju automatizácie a moderných technológií, obrovskú hodnotu.

Ani výška príjmu, ziskovosť spoločnosti, či hodnota vyrobených výrobkov nemôžu slúžiť na to, aby ľudia zabudli na bezpečnostné pravidlá. 

Pomocou správne organizovanej bezpečnej práce a využitia skrutkových regálov, sa zvyšuje disciplína, produktivita a znižuje počet nehôd. Rovnako sa tým v pracovnom procese vyskytuje menej porúch zariadení a iné neobvyklé situácie. Preto môžeme povedať, že ak je práca v spoločnosti organizovaná kompetentne, potom všetko funguje tak ako má.

A aj správny prístup k skladovaniu pomocou profesionálnych regálov od Majster Regál vám pomôže zaistiť splnenie vašich zákonných povinností, chrániť zdravie a bezpečnosť osôb ovplyvnených vašim podnikaním, ale tiež vám pomôže znížiť znečistenie, zbytočné plytvanie a ďalšie náklady.

KOVOVÉ REGÁLY - PROFESSIONAL

professional-regaly

Ako minimalizovať riziká skladovania tovaru

Správne rozloženie a použitie vhodného policového systému od Majster Regál je základ úspechu. Mali by ste však posúdiť aj  riziká, ktoré predstavuje skladovanie tovaru a materiálov, určiť pravdepodobnosť ich výskytu a podniknúť kroky na ich minimalizáciu.

Riziko skladovania tovaru môžete znížiť napríklad aj nasledovne:

 • značením všetkých výstupných trás a udržiavaním ich voľnosti;
 • organizovaním skladovacích priestorov a umožnením bezpečného pohybu osôb a vozidiel - napríklad vysokozdvižných vozíkov;
 • skladovaním horľavých látok ďaleko od akýchkoľvek zdrojov tepla a vznietenia, ako sú napríklad ohrievače;
 • inštaláciou nárazových zábran v zraniteľných oblastiach;
 • kontrolou, či sú regály bezpečné a vhodné pre materiály, ktoré obsahujú;
 • poskytovaním akýchkoľvek osobných ochranných pracovných prostriedkov;
 • oddelením materiálov, ktoré by sa mohli navzájom kontaminovať alebo byť nebezpečné, ak sa skladujú blízko seba.

Aby ste teda uspeli, pripravte si plán, všetko premyslite a zvážte nielen výber vhodných regálov, ale aj správne rozloženie bremien a predmetov v sklade, dielni alebo obchode.

Poriadok a organizácia ovplyvňuje nielen naše zdravie, ale aj štýl práce a jej efektivitu. Tak na to nezabúdajte a všetko do poriadku a na svoje miesto s našimi univerzálnymi regálmi dajte. Je to jednoduché, pohodlné a rýchle.

Ak ešte stále hľadáte ten správny regál pre vás, neváhajte prejsť priamo na kategórie regálov do detskej izby, na hračky, alebo taktiež regály na kvety, pneumatiky či dokonca aj regály vhodné do kúpeľnedo špajze. Pre malé a stredné firmy taktiež máme regály určené do predajne či skladu.