Dodržiavanie GDPR

Vaše osobné údaje a bezpečnosť berieme vážne. Práve teraz sa pripravuje Európske nariadenie o všeobecnej ochrane údajov (GDPR), ktoré nadobudne platnosť 25. mája 2018.

Čo je GDPR?

Je to nové nariadenie Európskej Únie, navrhnuté zabezpečiť vylepšenú ochranu osobných údajov pre obyvateľov Európy. Všetky spoločnosti v Európe musia zabezpečiť bezpečnosť Vašich údajov s možnosťou prístupu a kontroly samotného užívateľa. Znie to ako dobrý nápad, že áno?

Jednoducho povedané, GDPR zvyšuje bezpečnosť, transparentnosť a kontrolu Vašich osobných údajov v online priestore. Myslíme si, že je to dobrý nápad aj v prípade, že nie ste z EÚ.

Časté otázky

Vieme, že máte mnoho otázok a tak sme pre Vás vybrali tie najdôležitejšie. Ak máte viac otázok, kontaktuje nás.

Kto je subjekt údajov?

Subjektom je každá žijúca osoba, ktorá má niektoré osobné údaje uložené niekde v online priestore. To je takmer každý z nás. Každopádne s pojmom „subjekt údajov“ sa stretnete často v otázke GDPR.

Čo to pre mňa znamená?

Ak ste právnická osoba, znamená to väčšiu transparentnosť a prehľad Vašich osobných údajov. Ak ste fyzická osoba, nemusíte robiť takmer nič a nemusíte sa ničím zaťažovať. Znamená to, že Vaše údaje sú vo väčšom bezpečí , ako kedykoľvek predtým.

To Top