Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov popisujú zásady spoločnosti W.S. Worldwide Shelving GmbH, Oppolzergasse 6, 1010 Wien, Rakúsko, e-mail: [email protected], telefón: 0800500655 o zhromažďovaní, používaní a zverejňovaní vašich informácií, ktoré zhromažďujeme, v prípade používania našej webovej stránky www.majster-regal.sk ("služba"). Prístupom alebo používaním Služby vyjadrujete súhlas so zhromažďovaním, používaním a zverejňovaním vašich informácií v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Ak s tým nesúhlasíte, nepristupujte k tejto službe ani ju nepoužívajte.

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme kedykoľvek upraviť bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia a revidované zásady ochrany osobných údajov zverejníme v spomínanej službe. Revidované zásady nadobudnú účinnosť 180 dní od ich zverejnenia v službe a váš pokračujúci prístup alebo jej používanie po tomto čase bude znamenať váš súhlas s revidovanými zásadami ochrany osobných údajov. Odporúčame vám preto pravidelne kontrolovať túto stránku.

Informácie, ktoré zhromažďujeme:

Budeme o vás zhromažďovať a spracovávať nasledujúce osobné údaje:

 • Názov firmy / meno
 • Email
 • Mobilné
 • Adresa
 • Adresa pracoviska
 • Informácie o platbe

Ako zhromažďujeme vaše informácie:

Informácie o vás zhromažďujeme/prijímame nasledujúcim spôsobom:

 • Keď používateľ vyplní registračný formulár alebo inak odošle osobné údaje
 • Interaguje s webovou stránkou
 • Z verejných zdrojov

Ako používame vaše informácie:

Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme, použijeme na nasledujúce účely:

 • Marketing a propagácia
 • Vytvorenie používateľského účtu
 • Zber spätnej väzby od zákazníkov
 • Spracovanie platby
 • Podpora
 • Cielená reklama
 • Spracovanie objednávky zákazníka
 • Ochrana lokality
 • Riešenie sporov
 • Spravovať používateľský účet

Ak potrebujeme použiť vaše údaje na akýkoľvek iný účel, požiadame vás o súhlas a použijeme vaše údaje iba po získaní vášho súhlasu a iba na účely, na ktoré súhlas udeľujete, pokiaľ od nás nebude vyžadované inak podľa zákona.

Ako zdieľame vaše informácie:

Vaše osobné údaje neprenesieme žiadnej tretej strane bez vyžiadania vášho súhlasu, s výnimkou obmedzených okolností, ako je opísané nižšie:

 • Reklamná služba
 • Marketingové agentúry
 • Právnické osoby
 • Analytics
 • Služby vymáhania platieb
 • Zber a spracovanie údajov

Od takýchto tretích strán požadujeme, aby osobné údaje, ktoré im odovzdávame, používali iba na účel, na ktorý boli prenesené, a neuchovávali ich dlhšie, ako je potrebné na splnenie uvedeného účelu.

Vaše osobné údaje môžeme zverejniť aj v nasledujúcich prípadoch: (1) v súlade s platnými zákonmi, predpismi, súdnym príkazom alebo iným právnym procesom; (2) na presadzovanie vašich zmlúv s nami, vrátane Zásad ochrany osobných údajov; alebo (3) reagovať na tvrdenia, že vaše používanie služby porušuje akékoľvek práva tretích strán. Ak sa služba alebo naša spoločnosť zlúči alebo získa s inou spoločnosťou, vaše informácie budú jedným z aktív, ktoré sa prevedú na nového vlastníka.

Uchovávanie vašich informácií:

Vaše osobné údaje budeme uchovávať 90 dní až 2 roky po tom, čo používatelia ukončia svoje účty, alebo tak dlho, ako ich budeme potrebovať na splnenie účelov, na ktoré boli zhromaždené, ako je podrobne uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Možno budeme musieť uchovávať určité informácie na dlhšie obdobia, ako je vedenie záznamov/hlásení v súlade s platnými zákonmi alebo z iných legitímnych dôvodov, ako je vymáhanie zákonných práv, predchádzanie podvodom atď. Zvyškové anonymné informácie a súhrnné informácie, z ktorých vás ani jeden neidentifikuje (priamo alebo nepriamo), môžu byť uložené na dobu neurčitú.

 

Vaše práva

V závislosti od platného zákona máte právo na prístup k svojim osobným údajom a ich opravu alebo vymazanie, alebo môžete získať kópiu svojich osobných údajov, obmedziť alebo namietať proti aktívnemu spracúvaniu vašich údajov, požiadať nás o zdieľanie (prenos) vašich osobných údajov inému subjektu, odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste nám poskytli so spracovaním vašich údajov, právo podať sťažnosť zákonnému orgánu a ďalšie práva, ktoré môžu byť relevantné podľa platných zákonov. Pre uplatnenie týchto práv nám môžete napísať na [email protected]. Na vašu žiadosť odpovieme v súlade s platnými právnymi predpismi.

Môžete sa odhlásiť z priamej marketingovej komunikácie alebo z účtu, ktoré vykonávame na marketingové účely, ak nám napíšete na adresu [email protected].

Upozorňujeme, že ak nám nedovolíte zhromažďovať alebo spracovávať požadované osobné údaje alebo ak odvoláte súhlas s ich spracovaním na požadované účely, nebudete môcť pristupovať k službám, pre ktoré boli vaše informácie požadované, alebo ich používať.

 

Súbory cookies atď.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako používame tieto a vaše voľby v súvislosti s technológiami sledovania, pozrite si naše Zásady používania súborov cookies.

 

Zabezpečenie

Bezpečnosť vašich údajov je pre nás dôležitá a použijeme primerané bezpečnostné opatrenia, aby sme zabránili strate, zneužitiu alebo neoprávnenej zmene vašich údajov pod našou kontrolou. Avšak vzhľadom na prirodzené riziká nemôžeme zaručiť absolútnu bezpečnosť a následne nemôžeme zabezpečiť ani zaručiť bezpečnosť akýchkoľvek informácií, ktoré nám prenášate, a robíte tak na vlastné riziko.

 

Sťažnosť pre ochranu údajov

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa spracovania vašich informácií, ktoré sú u nás dostupné, môžete poslať e-mail nášmu na náš zákaznícky servis pre sťažnosti na adrese W.S. Worldwide Shelving GmbH, Oppolzergasse 6, 1010 Wien, email: [email protected]. Vaše obavy budeme riešiť v súlade s platnými právnymi predpismi.

Zásady ochrany osobných údajov vytvorené pomocou CookieYes.

 


 

Zásady používania súborov cookies

Čo sú súbory cookies?

Zásady používania súborov cookies vysvetľujú, čo súbory cookies sú, ako ich používame, typy súborov cookies, ktoré používame, t. j. informácie, ktoré zhromažďujeme pomocou súborov cookies , ako sa tieto informácie používajú, a ako spravovať nastavenia súborov cookies.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa používajú na ukladanie malého počtu informácií. Sú uložené vo vašom zariadení, keď sa webová stránka načíta do vášho prehliadača. Tieto súbory cookies nám pomáhajú zvyšovať bezpečnosť, poskytovať lepšiu používateľskú skúsenosť a porozumieť tomu, ako webová stránka funguje a analyzovať, čo funguje a kde je potrebné spraviť opatrenia.

Ako používame súbory cookies?

Ako väčšina online služieb, aj naša webová stránka používa cookies prvej a tretej strany na niekoľko účelov. Cookies prvej strany sú väčšinou potrebné na to, aby webová stránka fungovala správnym spôsobom a nezhromažďujú žiadne vaše osobné údaje.

Súbory cookies tretích strán používané na našej webovej stránke slúžia najmä na pochopenie toho, ako webové rozhranie funguje, ako s našou webovou stránkou komunikujete, na zabezpečenie našich služieb, poskytovanie reklám, ktoré sú pre vás relevantné, a celkovo na poskytovanie lepšieho zážitku zákazníka na našom webe. Zozbierané dáta pomôžu urýchliť vaše budúce interakcie s našou webovou stránkou.

Typy súborov cookies, ktoré používame

Svoje preferencie cookies môžete kedykoľvek zmeniť kliknutím na vyššie uvedené tlačidlo. Umožní vám to znova navštíviť banner súhlasu so súbormi cookies a zmeniť svoje preferencie alebo ihneď odvolať svoj súhlas.

Okrem toho rôzne prehliadače poskytujú spôsoby blokovania a odstraňovania súborov cookies používaných webovými stránkami. Môžete zmeniť nastavenia svojho prehliadača tak, aby blokoval/vymazával cookies pravidelne. Nižšie sú uvedené odkazy na podporné dokumenty o tom, ako spravovať a odstraňovať súbory cookies z hlavných webových prehliadačov.

Ak používate akýkoľvek iný webový prehliadač, navštívte oficiálne dokumenty podpory vášho prehliadača.

Zásady používania súborov cookies generované súborom CookieYes - Generátor zásad súborov cookies.

 

 

Posledná aktualizácia 22. septembra 2022
Dátum účinnosti 22. septembra 2022

To Top
ADAPTÍVNY DIZAJN
Viacúčelové regálové systémy
PROFESIONÁLNY PRÍSTUP
Odborný prístup k vašim projektom
RÝCHLE DODANIE
Doprava ZADARMO pri
nákupenad 190 € bez DPH
ZĽAVY A VERNOSTNÝ PROGRAM
Možná zľava až 30%
BEZPEČNÝ NÁKUP
Jednoduché a spoľahlivé
platobné metódy
VYROBENE V EURÓPE
5 ročná záruka na kovové regály