Ochrana súkromia

Ochrana súkromia

Majster-regál.sk prevádzkuje W.S. Worldwide Shelving GmbH. Zásady ochrany osobných údajov zahŕňajú len informácie získané na tejto webovej stránke.

Majster-regál Ochrana

Osobné údaje poskytnuté na webovej stránke a online transakcie kreditných kariet sa prenášajú pomocou zabezpečeného servera. Zaväzujeme sa nakladať s Vašimi osobnými údajmi pomocou informačnej bezpečnosti vysokej kvality. Vykonávame patričné fyzické, elektronické a administratívne kroky, aby sme udržali bezpečnosť a presnosť osobný údajov, ktoré zbierame, vrátane obmedzovania počtu osôb, ktoré majú fyzický prístup k našim databázovým serverom, ako aj používaním elektronických bezpečnostných systémov a ochrany pomocou hesiel, ktoré chránia pred neoprávneným prístupom.

Naša webová stránka používa na ochranu osobných údajov počas prenosu dát šifrovaciu technológiu, akou je Secure Sockets Layer (SSL). SSL šifruje informácie z objednávky, akými sú meno a priezvisko, adresa, číslo kreditnej karty. Naše Centrum starostlivosti o zákazníka a obchody taktiež používajú súkromnú, zabezpečenú sieť. Upozorňujeme, že emailová adresa sa nešifruje a nepovažuje sa za bezpečný spôsob prenosu informácií o kreditnej karte..

Majster-regál Zásady ochrany osobných údajov

Používame informácie získané zo vzájomnej komunikácie s Vami a s ostatnými zákazníkmi, ako aj tretími stranami, aby sme dosiahli náš cieľ poskytnúť výrobky a služby najvyššej kvality. Keďže rešpektujeme Vaše súkromie, zaviedli sme postupy zabezpečujúce, aby sa s Vašimi osobnými údajmi zaobchádzalo bezpečným, spoľahlivým a zodpovedným spôsobom. Uverejnili sme tieto Zásady ochrany osobných údajov, aby sme vysvetlili spôsoby získavania informácií a voľby, ktoré máte pri spôsobe, akým sú informácie zbierané a používané.

Keďže neustále rozvíjame webovú stránku majster-regál a využívame pokroky technológie, aby sme vylepšili nami ponúkané služby, je pravdepodobné, že dôjde k zmene týchto Zásad ochrany osobných údajov. Z tohto dôvodu budeme radi, keď si Zásady ochrany osobných údajov budete pravidelne čítať, aby ste porozumeli aktuálnym zásadám ochrany osobných údajov.

Informácie, ktoré zhromažďujeme

Vo všeobecnosti si môžete majster-regál webovú stránku prezerať bez poskytovania osobných údajov. Môžeme však od Vás požadovať osobné údaje pri viacerých príležitostiach a miestach na webovej stránke. V niektorých prípadoch si môžete zvoliť neposkytnúť osobné informácie, avšak potom nebudete mať prístup ku všetkým častiam webovej stránky a jej všetkým funkciám, cenám a výberu výrobkov.

Môžeme zhromažďovať nasledujúce informácie:

  • · Meno a priezvisko
  • · Kontaktné informácie vrátane e-mailovej adresy
  • · Demografické informácie ako PSČ, preferencie a záujmy
  • · Ostatné informácie týkajúce sa zákazníckeho prieskumu a ponúk

Vyčerpávajúci zoznam cookies nájdete v časti Zoznam zhromažďovaných cookies. Z Vašich nákupov a vzájomnej komunikácie s nami získavame informácie týkajúce sa konkrétnych výrobkov alebo služieb, ktoré kupujete alebo používate. Keď navštívite túto webovú stránku, náš webový server automaticky zhromažďuje informácie, ako dáta protokolov, IP adresu, môže zhromažďovať všeobecné informácie ohľadom Vašej polohy. Môžeme použiť automaticky zhromaždené informácie z viacerých dôvodov, akými sú napríklad dizajn stránky, sortiment výrobkov, zákaznícky servis a špeciálne ponuky.

Ako používame informácie, ktoré zhromažďujeme

Potrebujeme uvedené informácie, aby sme pochopili Vaše potreby a poskytli Vám lepšie služby, najmä z nasledujúcich dôvodov:

  • · Vnútorná evidencia.
  • · Môžeme použiť informácie na zlepšenie našich výrobkov a služieb.
  • · Môžeme pravidelne zasielať ponukové e-maily o nových výrobkoch, špeciálne ponuky alebo iné informácie, o ktorých si myslíme, že by Vás mohli zaujímať použitím Vami poskytnutej e-mailovej adresy.
  • · Z času na čas taktiež môžeme použiť informácie, aby sme Vás informácie za účelom výskumu trhu. Môžeme Vás kontaktovať e-mailom, telefonicky, faxom alebo poštou. Môžeme použiť informácie na prispôsobenie webovej stránky podľa Vašich záujmov.

Bezpečnosť

Zaväzujeme sa zabezpečiť bezpečnosť Vašich informácií. Za účelom zabránenia neoprávneného prístupu alebo zverejnenia informácií sme zaviedli príslušné fyzické, elektronické a manažérske postupy, aby sme ochránili a zabezpečili informácie, ktoré zhromažďujeme online.

Ostatné strany, s ktorými zdieľame Vaše informácie

Poskytovatelia služieb: Môžeme poskytnúť informácie iným spoločnostiam, ktoré nám pomáhajú priniesť Vám výrobky a služby, napríklad môžeme spolupracovať so spoločnosťou pri: (a) riadení databázy zákazníckych informácií; (b) pomáhaní s distribúciou e-mailov; (c) pomáhaní s priamym marketingom a zberom údajov; (d) poskytovaní úložiska a analýzy; a (e) poskytovaní iných služieb navrhnutých tak, aby nám pomáhali maximalizovať náš obchodný potenciál. Od iných spoločností vyžadujeme zachovávať mlčanlivosť všetkých informácií, ktoré s nimi zdieľame a používať informácie len na vykonanie ich povinností plynúcich z našich vzájomných dohôd.

Iné spoločnosti: Môžeme poskytnúť informácie citlivo zvolených spoločnostiam, keď veríme, že ich výrobky alebo služby môžu byť pre Vás zaujímavé.

Obchodné zmeny: Môžeme presunúť alebo zdieľať kópiu Vašich osobných údajov v prípade, že majster-regál alebo jedno z ich vlastníctiev, pobočiek alebo dcérskych spoločností prechádza obchodnom zmenou, akou je napríklad fúzia, prebratie inou spoločnosťou alebo predaj časti aktív. Formou e-mailu alebo zvýrazneného upozornenia na našej webovej stránke Vás upovedomíme ešte pred zmenou vlastníctva alebo kontroly nad Vašimi osobnými údajmi, ak sa Vaše osobné údaje použijú v rozpore s uvedenými Zásadami ochrany osobných údajov. Avšak uvedené Zásady ochrany osobných údajov žiadnym spôsobom nezasahujú do možnosti majster-regál presunúť celý podnik alebo časť svojich aktív na pobočku alebo nezávislú tretiu stranu kedykoľvek bez akýchkoľvek obmedzení.

Majster-regál si vyhradzuje právo presunúť alebo zdieľať kópiu osobných údajov zhromaždených pomocou svojich webových stránok kupujúcemu časti podniku týkajúcich sa daných informácií.

Súlad s legislatívou: Môžeme poskytnúť prístup k informáciám, keď je o to právne požiadané, spolupracovať pri policajnom vyšetrovaní alebo iných súdnych konaniach, ochraňovať pred zneužitím alebo neoprávneným použitím našej webovej stránky, obmedziť naši právnu zodpovednosť a chrániť naše práva alebo chrániť práva, majetok alebo bezpečnosť návštevníkov webovej stránky alebo verejnosti.

Majster-regál spolupracuje s reklamnými spoločnostiam pri umiestňovaní reklamy na webových stránkach prevádzkovateľa. Tieto reklamné spoločnosti zbierajú anonymné informácie o Vašich návštevách na našej webovej stránke. Tieto technológie zahrňujú použitie cookies tretích strán, ktoré im pomáhajú pri vývoji personalizovanej reklamy tak, aby priamo súvisela s ponukami, ktoré by mohli byť pre Vás zaujímavé. Môžete si zvoliť ukončiť túto službu, ktorú máme s našim reklamným partnerom. Taktiež môžeme použiť Majster-regál cookies, aby sme Vám poskytli podobný rozšírený online marketing, ktorý sa zakladá na Vašich záujmoch a preferenciách. Taktiež si môžete zvoliť ukončiť poskytovanie týchto rozšírených online marketingových reklám.

Cookies, webové majáky a Ako ich používame

Cookie je malý súbor, ktorý žiada o súhlas s jeho umiestnením na pevný disk počítača. Po odsúhlasení sa súbor uloží a cookie pomáha pri analýze webovej prevádzky alebo dá Vám vedieť, keď navštívite konkrétnu stránku. Cookie umožňuje webovej aplikácii odpovedať na Vás ako na jednotlivca. Webová aplikácia môže prispôsobiť svoju prevádzku Vašim potrebám, veciam, ktoré sa Vám páčia alebo nepáčia a to zhromažďovaním a zapamätaním si informácií o Vašich preferenciách.

Používame Traffic Log cookies (Cookies Záznam komunikácie), aby sme identifikovali, ktoré stránky sa používajú. Pomáhajú nám pri analýze údajov o prevádzke webovej stránky a zlepšiť našu webovú stránku, aby sme ju prispôsobili potrebám zákazníka. Tieto informácie používame len na účely štatistických analýz a potom sa údaje zo systému odstránia.

Celkovo nám cookies pomáhajú poskytovať lepšiu webovú stránku tým, že nám umožnia monitorovať, ktoré stránky považujete za užitočné a ktoré nie. Cookie nám žiadnym spôsobom neposkytuje prístup k Vášmu počítaču alebo akýmkoľvek informáciám o Vás, okrem údajov, o ktoré sa s nami sami podelíte. Môžete si vybrať či cookies akceptujete alebo odmietnete. Väčšina webových prehliadačov automaticky akceptuje cookies alebo vždy môžete zmeniť nastavenia prehľadávača tak, aby ste odmietli cookies. Tým však môžete prísť o plné výhody webovej stránky.

“Webový maják" alebo "pixelová značka" alebo "čisté gif" predstavujú typické jednopixelové obrázky, používané na prenos informácií z Vášho počítača alebo mobilného zariadenia do webovej stránky.

Používame cookies a webové majáky, aby sme sledovali to, čo máte vo Vašich nákupných košíkoch a zapamätali si Vás, keď sa vrátite na webovú stránku, ako aj na identifikáciu stránok, na ktoré kliknete počas návštevy na našej stránke a názov webovej stránky, ktorú ste navštívili hneď pred kliknutím na webovú stránku majster-regál. Tieto informácie používame na zlepšenie návrhu stránky, sortimentu výrobkov, služieb zákazníkov a špeciálnych ponúk. Môžete samozrejme vypnúť cookies a webové majáky vo Vašom počítači a to zmenou preferencií alebo volieb v ponuke Vášho prehľadávača. Je však možné, že niektoré časti našej webovej stránky nebudú správne fungovať, ak cookies vypnete. Taktiež môžeme používať webové majáky alebo iné technológie, ktoré pomáhajú pri sledovaní, či naša komunikácia Vás dosiahla, aby sme merali jej efektivitu alebo na zbieranie určitých nie osobných údajov o Vašom počítači, zariadení, alebo prehľadávači, aby sme mohli používať lepší návrh budúcej komunikácie s Vami.

S tretími stranami môžeme uzatvoriť zmluvy o možnosti používať cookies a webové majáky a zbierať informácie v našom mene alebo poskytovať služby, akými sú spracovanie kreditných kariet, preprava, reklamné služby alebo dátový manažment. Nazývame ich našimi Partnermi v oblasti služieb zákazníkom. Tieto tretie strany majú zmluvne zakázané poskytnúť informácie s inými stranami ako s nami alebo inými Partnermi v oblasti služieb zákazníkom.

Zoznam zhromažďovaných Cookies

Nasledujúca tabuľka zobrazuje zoznam cookies, ktoré zbierame a informácie, ktoré ukladajú.

Názov COOKIEPopis COOKIE
CART Spojenie s Vašim nákupným košíkom.
CATEGORY_INFO Umožňuje stránkam ich rýchlejšie zobrazenie.
COMPARE Položky, ktoré máte v zozname Porovnanie výrobkov.
CUSTOMER Zašifrovaná verzia Vášho zákazníckeho ID.
CUSTOMER_AUTH Indikátor, či ste prihlásení v obchode.
CUSTOMER_INFO Šifrovaná verzia zákazníckej skupiny, ku ktorej patríte.
CUSTOMER_SEGMENT_IDS Ukladá Vaše ID zákazníckeho segmentu
EXTERNAL_NO_CACHE Značka zobrazujúca, či je caching zapnuté alebo vypnuté.
FRONTEND Vaše ID relácie na serveri.
GUEST-VIEW Umožňuje hosťom editovať ich objednávky.
LAST_CATEGORY Posledná kategória, ktorú ste navštívili.
LAST_PRODUCT Posledný výrobok, na ktorý ste sa pozerali.
NEWMESSAGE Zobrazuje, či bola prijatá nová správa.
NO_CACHE Zobrazuje, či je umožnené používať cache.
PERSISTENT_SHOPPING_CART Internetový odkaz na informáciu o Vašom nákupnom košíku a zobrazenie histórie, ak ste to požiadali stránku.
RECENTLYCOMPARED Položky, ktoré ste nedávno porovnávali.
STF Informácie o výrobkoch, ktoré ste mailom poslali kamarátom.
STORE Zobrazenie obchodu alebo jazyka, ktoré ste si zvolili.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Zobrazuje, či zákazník povolil cookies.
VIEWED_PRODUCT_IDS Výrobky, na ktoré ste sa nedávno pozerali.
WISHLIST Šifrovaný zoznam výrobkov pridaných k Vášmu zoznamu želaní.
WISHLIST_CNT Počet položiek vo Vašom zozname želaní.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení. Súbory cookie je možné pomocou Vášho webového prehliadača odmietnuť alebo nastaviť používanie len niektorých súborov cookie.

Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie môžete nájsť na nasledujúcich webových stránkach:

Účinný nástroj pre správu súborov cookie je takisto k dispozícii na stránkach http://www.youronlinechoices.com/sk/

On-line registrácia účtu

Online nakupovanie bude rýchlejšie a ľahšie, ak sa na webovej stránke majster-regál zaregistrujete. Ako registrovaný zákazník zadáte adresu doručenia a fakturačné údaje len raz a tie budú na stránke bezpečne uložené pre budúce použitie. Použitím mena a hesla, ktoré si sami vyberiete, máte možnosť sa prihlásiť k účtu kedykoľvek, odstrániť alebo zmeniť informácie. Ak používate verejný počítač, odporúčame, aby ste sa po ukončení nákupu odhlásili. Vaše informácie sú u nás uložené, ale nebudú prístupné nikomu inému, kto daný počítač bude používať.

E-maily

Budeme Vám zasielať propagačné e-maily, len ak ste nás požiadali o ich zasielanie. Ak ich nechcete mať zasielané z majster-regál alebo jeho pobočiek, kliknite na odkaz “Odhlásiť” v spodnej časti ktoréhokoľvek e-mailu, ktorý sme Vám poslali. Prosíme o tri pracovné dni odo dňa Vašej požiadavky na dokončenie odhlásenia, keďže niektoré naše propagačné aktivity už mohli by spracované pred zadaním Vášho dopytu.

Súhlas

Používaním našej stránky súhlasíte so zásadami uvedenými v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

Otázky pre majster-regál?

Kontaktujte nás