Obchodné a dodacie podmienky

 

Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky  upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcej z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je W.S. Worldwide Shelving GmbH, Oppolzergasse 6, 1010 Wien, SK4120052695 ,predávajúci je platcom DPH, prevádzka elektronického obchodu predávajúceho –www.majster-regal.sk, (ďalej len ako „predávajúci“ ) a kupujúcimi zákazníkmi, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru v ponuke na internetovej stránke elektronického obchodu majster-regal.sk

Kontaktné údaje na predávajúceho:

 • W.S. Worldwide Shelving GmbH.
 • Tel: 0800 500 655
 • e-mail: [email protected]
 • IČO: FN 453678 z
 • IČ - DPH:SK4120052695
 • Číslo účtu pre bezhotovostné platby:
 • Názov banky: UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA A.S.
 • Zeletavská 152/1, 140 92 Praha 4 - Michle
 • COMpany ID No.:649 48 242
 • IBAN: SK35 1111 0000 0013 9640 1007 
 • SWIFT: UNCRSKBX

 

MAJSTER-REGÁL | Podmienky používania

Ochrana osobných údajov

Všetky osobné a kontaktné údaje budú použité len pre potreby vybavenia objednávky a zaväzujeme sa neposkytnúť tieto údaje tretím stranám. Údaje registrovaných zákazníkov zostávajú uložené v systéme e-shopu pre prípad ďalších objednávok a samotné objednávky sú archivované.

Objednávanie tovaru

Tovar si môžete objednať cez e-shop ako registrovaný užívateľ, alebo bez registrácie (pre fyzické aj právnické osoby). Dodanie tovaru je možné len v rámci Slovenskej republiky.

Platobné podmienky

Platiť za tovar je možné na dobierku pri prebratí tovaru od kuriéra, kartou alebo cez službu GoPay. Umožňujeme platu za tovar aj bankovým prevodom. Na email Vám príde predfaktúra s číslom účtu, ktorú treba uhradiť. V tomto prípade bude tovar odoslaný až po úhrade. Platbu na faktúru so splatnosťou ponúkame len v ojedinelých prípadoch. Dobierku je možné kuriérovi uhradiť len platobnou kartou. V prípade balíkovej prepravy (DPD) je možná úhrada aj fyzickou hotovosťou.  

Fakturácia

Faktúra bude zákazníkovi posielaná automaticky cez e-mail po odoslaní objednávky. Preto je dôležité aby zákazník vždy uvidedol aktuálnu e-meailovú adresu.

 

Ceny

Ceny v popise produktov sú uvádzané s DPH a aj bez DPH.

Zľavy

Reálna celková zľava môže byť až 25% + uplatnená zľava v našom vernostnom programe. Viac tu. 

Termín dodania

Štandardný termín dodania je 48 - 96 hodín. V prípade väčšej objednávky môže byť termín dodania 14 pracovných dní. O prípadných zmenách zákazníka vopred upozorníme. Tovar sa nakladá a posiela denne v poobednajších hodinách (na ďalší deň je tovar u zákazníka). 

Spôsob dodania

Tovar je dodávaný kuriérskou spoločnosťou DPD, 123 Kuriér alebo DHL len v rámci Slovenskej republiky. Pri každej objednávke nad 250 € bez DPH je doprava ZADARMO. Pri menších objednávkach bude cena doručenia 6,90 € s DPH. Tovar je štandardne dodávaný v pracovné dni medzi 8:00 a 17:00. Zákazník bude o dodaní informovaný priamo kuriérom. Tovar bude dodaný pred prvé dvere určenej adresy (pred dom, panelák, vrátnicu...). V prípadne bližších informácii o presnom čase dodania nás môžete kontaktovať na bezplatnom čísle 0800 500 655. Tovar odosielame len počas pracovných dní. Počas sviatkov a víkendov sa tovar neodosiela.Tovar bude dodaný na uvedenú adresu pred dom. Ak zákazník preberá tovar s poškodeným balením, príp. s viditeľným poškodením objednaného tovaru a rozhodne sa tovar prijať, je nutné podpísať u kuriéra prepravnú listinu so súhlasným prebratím poškodeného tovaru.

Podmienky záruky

Tovar má štandardnú záručnú dobu 5 rokov a to v prípade dodržania kapacity nosnosti vyplývajúcej zo špecifikácií  jednotlivých regálových systémov. V tomto prípade je dôležite dodržiavať pravidlo rovnomerného rozloženia záťaže na plochu police v zostavenom systéme.  Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie výrobku, ktoré je spôsobené jeho bežným užívaním.

Reklamačný Proces - Reklamácie

Podmienkou k uznaniu reklamácie je doklad o zakúpení tovaru t.j. faktúra, ktorá je vždy priložená s dodaným tovarom. Reklamovať produkt môžete buď telefonicky na čísle 0800 500 655, alebo e-mailom na adresu [email protected]. Vašu reklamáciu vybavíme do 30 dní po preskúmaní a identifikovaní problému a sporu.

Pri reklamácii Vás poprosíme vždy uviesť fotografie sporného/poškodeného tovaru, produktu a komponentu produktov. Fotografie musia byť jasné, čitateľné v dostatočne vysokej kvalite. Náš zákaznícky servis a reklamačné oddelenie sa Vám pokúsi odpovedať najneskôr do 2 pracovných dní.

Reklamácia sa nevzťahuje na poškodený tovar príjemcom, zákazníkom, odberateľom v prípade, že tovar poškodí vlastnoručne, pri manipulácii, pri nedodržiavaní odporúčaní obchodu, nosnosti produktu, nedodržiavaní montážnych postupov pribaleného montážneho návodu a pod.

Každú reklamáciu posudzujeme individuálne a svedomito. Pri riešení reklamácie kontrolujeme kamerové záznamy balenia, priame snímky a informácie od našich prepravných spoločností pre lepšiu identifikáciu škodovej udalosti. Preto vás prosíme o strpenie pri vybavovaní reklamačného postupu.

Náš zákaznícky servis a reklamačné oddelenie je dostupné každý pracovný deň od 08:00 - 16:00.

Zrušenie objednávky

Objednávka je záväzná, môžete ju však zrušiť pred jej odoslaním, čo je štandardne 1-2 dni od dátumu objednávky.

Vrátenie tovaru

Vrátiť tovar môžete najneskôr do 7 pracovných dní od jeho prevzatia. Tovar môžete vrátiť osobne alebo ho zaslať kuriérom. Pred vrátením tovaru nás prosím kontaktuje telefonicky na 0800 500 655, alebo na [email protected] pre upresnenie údajov adresy. Náklady na dopravu/vrátenie tovaru hradí zákazník. Cena prepravy pre vrátenie tovaru sa orientačne pohybuje od 7-35 € s DPH v závislosti od veľkosti tovar a počtu balíkov. Tovar musí byť vrátený v stave, v akom bol doručený a prebratý, alebo ho do daného stavu opätovne uviesť t.j. zabaliť tovar a všetky jeho súčasti tak, aby mohol byť bezpečne doručený naspäť predávajúcemu. V prípade, že bude tovar vrátený poškodený, alebo nekompletný, vyhradzujeme si právo znížiť čiastku za vrátený tovar, prípadne ho v príliš znehodnotenom stave neprebrať. Cena za kúpený tovar bude zákazníkovi vrátená do 15 dní od odstúpenia od zmluvy, t.j. vrátenia tovaru.

 • ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
 • FORMULÁR PRE ZÁKAZNÍKOV
 • Dokončite a odošlite tento formulár len v tom prípade, ak si prajete uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy.
 • Adresa predávajúceho:
 • Číslo faxu:
 • E-mailová adresa:
 • Týmto Vás informujeme, že si uplatňujem právo na odstúpenie od zmluvy o predaji tohto tovaru:
 • Dátum kúpy:
 • Číslo objednávky:
 • Meno a priezvisko zákazníka:
 • Adresa zákazníka:
 • PSČ / Mesto:
 • Krajina:
 • Podpis:
 • Dátum:

 

Alternatívne riešenie sporov

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

Pri podávaní návrhov na Alternatívne riešenie sporov spracúva ako subjekt alternatívneho riešenia sporov osobné údaje fyzických osôb (ďalej len „dotknutých osôb“) Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu prevádzkovateľa: e-mail: [email protected]  adresa: Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava.

Účelom spracovávania osobných údajov je v prípade podania návrhu vedenie alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Právnym základom spracovávania osobných údajov je Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Osobné údaje budú spracovávané prevádzkovateľom – W.S. Worldwide Shelving GmbH. , v spisoch po dobu 5 rokov a v prípade listov po dobu 3 rokov.

V závislosti od účelu spracúvania príjemcom osobných údajov je Ministerstvo hospodárstva SR.

W.S. Worldwide Shelving GmbH osobné údaje neprenáša do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu alebo profilovaniu.

Na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo:
- požadovať od prevádzkovateľa W.S. Worldwide Shelving GmbH prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
- na opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania,
- namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
- na prenosnosť osobných údajov,
- podať sťažnosť dozornému orgánu.

Pri podávaní návrhov na alternatívne riešenie sporov je poskytnutie osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a adresa na doručovanie zákonnou požiadavkou.

Dotknutá osoba pri podávaní návrhu je povinná poskytnúť osobné údaje, následkom neposkytnutia nevyhnutných osobných údajov môže byť odmietnutie návrhu prevádzkovateľom W.S. Worldwide Shelving GmbH.

Formulár pre podanie návrhu na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu nájdete tu.

 

Rozmer regálov

Skutočný rozmer regálu sa podľa platnej STN môže z dôvodu výrobnej odchýlky líšiť o max. +/- 5%. Pre jednoduchšiu prehľadnosť preto uvádzame veľkosť v zaokrúhlených rozmeroch, napr. 180x90x40cm namiesto 176x90x40cm.

Právne upozornenie

Internetový obchod a značka Majster-regal sú vlastníctvom spoločnosti:

W.S. Worldwide Shelving GmbH,

Oppolzergasse 6, 1010 Wien, SK4120052695

Akékoľvek používanie dát dostupných na stránkach a e-shope www.majster-regal.sk bez vedomia a súhlasu prevádzkovateľa internetového obchodu je zakázané.

Vysvetlivky a spresnenia využívaných termínov

Prevádzkovateľ: W.S. Worldwide Shelving GmbH

Predávajúci: W.S. Worldwide Shelving GmbH

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.majster-regal.sk

COD (Cash on delivery): Platba v hotovosti, na dobierku, pri prevzatí tovaru

Tovar: Produkty ponúkané v internetovom obchode www.majster-regal.sk t.j. kovové regály a doplnky k regálovým systémom

Kuriér: Prepravca objednaného tovaru&nbsp

Cena za tovar: Cena uvádzaná na faktúre bez nákladov na dopravu

E-shop: Internetový obchod, v tomto prípade www.majster-regal.sk 

ADAPTÍVNY DIZAJN
Viacúčelové regálové systémy
PROFESIONÁLNY PRÍSTUP
Odborný prístup k vašim projektom
RÝCHLE DODANIE
Doprava ZADARMO pri
nákupenad 190 € bez DPH
ZĽAVY A VERNOSTNÝ PROGRAM
Možná zľava až 30%
BEZPEČNÝ NÁKUP
Jednoduché a spoľahlivé
platobné metódy
VYROBENE V EURÓPE
5 ročná záruka na kovové regály
To Top