0%

Príchodom nových technológií a výrazným nástupom online nakupovania bol priamo ovplyvnený aj manažment skladovania spoločností, obchodov a firiem. To, čo bolo aktuálne včera je dnes už zastarané. Je nesmierne dôležité neustále napredovať a prispôsobovať sa novým a moderným trendom. Aby sme dosiahli náš vytýčený cieľ pri skladovaní, je potrebné vyriešiť predchádzajúce problémy, ktoré sa neustále objavujú pri riešení správneho manažmentu a logistiky našich skladov. Pozrite sa sami na najčastejšie problémy pri manažmente skladovania.

Hlavné príčiny problémov v sklade.

Nedostatok priestoru. To, že naše produkty nemajú špecifické a presné uloženie v sklade môže mat väčšie následky, ako si myslíme. Ukladaním produktov, alebo stohovaním na zemi v našom sklade bez akéhokoľvek nábytku, či skladovacieho zariadenia, ako sú špecializované kovové regály, ktoré by nám zabezpečili dobrý stav tovaru, ohrozujeme nie len ich kvalitu, ale taktiež možnosti nájsť tovar rýchlo a bez starostí, pri čom strácame čas, ktorý môže spôsobiť neskoršie dodanie objednávok našim zákazníkom.

Neznalosť tovaru a jeho umiestnenia. Je to vyústenie predošlého bodu. Výsledkom neznalosti nášho vlastného tovaru, rozmerov a špecifického umiestnenia, kde sa produkty nachádzajú, je zbytočná strata času a peňazí.

Nedostatočný dizajn priestoru a rozloženia skladu. Umiestňovanie produktov bez logiky, alebo kritérií vedie časom k akumulácii t.j. nahromadeniu tovaru a končí to nekontrolovaným chaosom a neporiadkom. Stáva sa, že zásoba produktov nebude sedieť podľa čísiel v interných systémoch. Vzniká viac opakujúcej sa práce, niekoľko zbytočne zabitých hodín čo časom vedie k veľkej nespokojnosti zákazníkov.

Neaktuálna inventúra. Jedna z príčin zlého manažmentu skladu je neaktuálna inventúra. Jeden z hlavných cieľov dobrého správneho riadenia skladu je zaistiť pravidelný prísun materiálu a nepretržitý servis bez akéhokoľvek meškania dodávok ku zákazníkom. Taktiež treba zaistiť, aktualizáciu inventúry, resp. pravidelne organizovať inventúru. V prípade, že naša inventúra nebude prebiehať pravidelne, budeme musieť čeliť rôznym nezrovnalostiam, ktoré budú vytvárať chaos v našich skladových zásobách. Pravidelná a aktuálna inventúra pod neustálym dohľadom je jeden z najviac užitočných elementov.

Chyby pri pripravovaní objednávky a nakladaní. Zlá organizácia a kontrola materiálu v sklade, ovplyvňovaná už spomínanými predchádzajúcimi bodmi, môže vytvárať mnoho chýb pri pripravovaní a odosielaní objednávok. Môže to mať katastrofické následky. Pocit nespokojnosti zákazníka bude narastať a postupom času ho začneme strácať.

Sklad nemôže byť považovaný za miesto, kde odložíte akýkoľvek materiál, či produkty bez akýchkoľvek logických kritérií. Je potrebné nastaviť množstvo strategických zmien a nariadení, aby sme sa vyhli zbytočnej strate času a zvýšili efektivitu a benefity pre samotnú firmu. Správna organizácia riadenia priestoru nášho skladu má priamo aj nepriamy dopad na spokojnosť zákazníka.

blog-majster-regal


Ako sa vysporiadať s nedostatkom priestoru.

Postavte si kovové regály. Vyriešiť nedostatok priestoru nie je vôbec náročné. Dôležité je nainštalovať potrebné zariadenia, ako sú kovové regály, ktoré sa dokážu prispôsobiť prostrediu, ktoré máme pripravené na skladovanie. Napríklad regály PROFESSIONAL určené na veľkú záťaž a veľké objekty sú stabilné, majú vysokú záťažovú normu a dovoľujú nám ukladať aj tie najrozmernejšie produkty. Ich flexibilita nám dovoľuje ukladať veľké množstvá materiálu, ponúkajú lepšiu organizáciu a prístup k tomu, čo hľadáme je ďaleko jednoduchší, ako kedykoľvek predtým.

Vykonajte inventúru a rozdeľujte do kategórií. Ukladaním tovaru správnym a efektívnym spôsobom eliminujeme stratu času hľadaním a vždy jednoducho nájdeme čo chceme. A preto vytvorením detailného zoznamu, alebo inventúry nám umožní dôkladné a optimalizované zaznamenávanie všetkých našich produktov a budeme perfektne poznať ich polohu. Ak rozdelíme tovar do kategórií podľa rozmerov, veľkosti a typu budeme môcť očakávať jednoduchšiu prípravu objednávok aj pri zvýšenej výrobe a predaji.

Ukladajte produkt na konkrétne miesto. Umiestňovanie tovaru na konkrétne pozície nám vytvára lepšie a prístupnejšie podmienky. Aby sme dosiahli lepšiu organizáciu tovaru, musíme aplikovať stratégie vhodné pre splnenie našich potrieb. Prvá je jasná. Najpopulárnejšie produkty s vysokým predajom je dôležité ukladať na najdostupnejšie miesta s vysokou frekvenciu. Druhá stratégia je spojená s ukladaním a skladovaním najväčších a najťažších objektov do spodných častí kovových regálov. Ľahké objekty na vyššie pozície. Tretia stratégia je označovanie produktov rôznymi nálepkami a internými kódmi pre lepšiu identifikáciu, zaradenie do interného systému, ktorý nám ľahko povie, kde sa nás tovar nachádza v našom sklade. Je to praktické a efektívne.

Používajte robotický skladovací systém a interné skladovacie systémy. Ak máme veľký sklad, môžete obetovať viac peňazí a prispôsobiť sa novej tzv. digitálnej a robotickej ére s pokročilým interným digitálnym a robotickým systémom. Môžeme sa inšpirovať systémom, aký má napr. Amazon. Koniec koncov sa nám tieto investície vrátia v podobe efektivity v našich skladoch a na našom pracovisku. Môžeme sa dostať na prvé priečky v produktivite a efektivite riadenia, ušetríme množstvo nákladov a výdavkov, zrýchlime všetky procesy, zvýšime výkon vo viacerých sférach firmy a samotná spoľahlivosť uloženia produktov bude vyššia.

Ak aplikujeme niektoré zo spomínaných nápadov, optimalizujeme manažment skladových priestorov a budeme môcť očakávať plusové hodnoty vo všetkých odvetviach našej spoločnosti.

Pozrite sa taktiež na našu ponuku regálov s HDF policou, ktoré perfektne splnia všetky Vaše požiadávky pre regál do skladu. Pre menšie sklady a tovar menšieho rozmeru pre Vás máme aj skrutkové a bezskrutkové regály


Comment icon Comment