0%

Dodržiavanie pravidiel bezpečnosti a prevencie úrazov a rizík na pracovisku sú základnými bodmi každej modernej spoločnosti. Ale ak hovoríme o samotných skladoch, kde máme uložený všetok náš tovar s ktorým pracovníci denne manipulujú, je dôležité sa zamerať najmä na bezpečnosť našich zamestnancov, pretože oni sú základom úspechu každého zamestnávateľa.

Vzhľadom na túto skutočnosť a na zaručenie integrity a bezpečnosti skladových pracovníkov je nevyhnutné splniť niekoľko podmienok v závislosti od typu skladu a výrobkov, s ktorými denne manipulujeme. Viete aké nevyhnutné opatrenia a bezpečnostné elementy sú potrebné pre udržiavanie skladov a pracovných priestorov v dokonalom stave? Nižšie v našom blogu nájdete základné body, ktoré musíte vykonávať pri znižovaní rizík a akýchkoľvek úrazov. Vďaka tomu môžete výrazne zvýšiť bezpečnosť a zvýšiť efektivitu vo Vašom sklade.

KĽÚČOVÝ FAKTOR BEZPEČNOSTI: PRAVIDELNÁ KONTROLA KOVOVÝCH REGÁLOV

Nepochybne, jeden z najdôležitejších elementov akéhokoľvek skladu, ktorý môže zamestnancov vystaviť do nebezpečnej situácie, ak nie sú v dobrom stave, sú kovové regály, pretože práve tam je uložené takmer všetko, čo sklad obsahuje – tovar, materiál a produkty.

blog-majster-regal


Vaše pracovisko musí byť vždy bezpečné a je dôležité, aby aspoň raz ročne bola vypracovaná bezpečnostná a technická kontrola kovových regálov, vykonávaná expertom pre danú problematiku. Jeho úlohou je vypracovať detailný report ohľadom každého regálového systému vo Vašej firme, ich bezpečnosť, trvácnosť a možnosti nápravy. Z tohto dôvodu, spoločnosti poskytujúce inštaláciu kovových regálových systémov musia vždy zabezpečiť kvalitný servis zaisťujúci ich dobrý stav, aby zabránili rôznym škodám na ľudskom zdraví, či škodám skladovacieho materiálu a tovaru.

AKÉ KRITÉRIA MUSÍTE BRAŤ DO ÚVAHY POČAS KONTROLY A ÚDRŽBY?

Ako sme už naznačili, pre zaručenie bezpečnosti v skladoch je dôležité pravidelne kontrolovať komponenty kovovývh regálových systémov, pretože rôzne zariadenia ako sú paletové vozíky, či prepravné autá, sú vystavené nebezpečenstvu a riziku poškodenia. Čo presne je odporúčané?

• Majte špecializovaných, odborných a technických profesionálov. Ak vezmeme do úvahy rôzne vlastnosti veľkých regálových systémov akými sú aj regály PROFESSIONAL, v závislosti od dodávateľa, je dôležité zamestnávať, alebo kontaktovať odborníkov, ktorý majú špecializovaný tréning a technické zručnosti.

• Kontrola bezpečnosti regálových systémov minimálne raz ročne. Je nevyhnutné vykonávať kontroly regálových systémov v celej firme a sklade minimálne každých 12 mesiacov.

OSTATNÉ BEZPEČNOSTNÉ PRVKY V SKLADOCH

Okrem kovových regálov existujú aj ďalšie faktory a základné prvky, ktoré je potrebné zohľadniť pri zabezpečení bezpečnosti pracovníkov v sklade.

Niekoľko základných pravidiel:

• Majte dobré osvetlenie a ventiláciu.

• Priechodný sklad bez prekážok s dostatočnými informatívnymi označeniami.

• Majte rýchlo a jednoducho prístupné hasiace prístroje a ich označenie jasne a dobre viditeľné.

• Koridor s minimálnou šírkou, ktorá zaručuje dobrú rotáciu a transport produktov.

• Nastavte exkluzívne trasy pohybu pre zamestnancov.

• Pravidelne kontrolujte všetok materiál: ochrana a bezpečnosť strojov.

Už ste uplatnili niektoré z týchto bezpečnostných opatrení? Ak chcete zlepšiť bezpečnosť svojho obchodu, neváhajte a dodržiavajte základné preventívne opatrenia, ktoré sme odporučili. Vďaka nim výrazne znížite riziká pracovných úrazov a materiálnych škôd, ktoré môžu vzniknúť počas vývoja Vašej činnosti. Na dosiahnutie tohto cieľa je preventívna bezpečnosť základným faktorom, takže ak potrebujete poradiť, alebo objasniť viac problémov, neváhajte a kontaktujte nás.

Pozrite sa taktiež na našu ponuku skrutkových a bezskrutkových regálov, ktoré perfektne splnia všetky Vaše požiadávky pre regál do skladu či do garáže


Comment icon Comment