0%

Ako sme spomínali v predošlom článku, kľúčovým prvkom efektívneho manažmentu skladov je vedieť, ako správne riadiť a optimalizovať priestor a taktiež navrhnúť samotný sklad za pomoci náradia a zariadení vhodných pre daný podnik a typ obchodu, aby sme zachytili jeho celkovú podstatu. Dobrý dizajn skladov je základný a podstatný faktor, ktorý ovplyvňuje rýchlosť prípravy objednávok a napomáha nám správne organizovať naše zásoby produktov a komponentov.

Ak sa snažíme správne navrhnúť náš sklad, musíme brať do úvahy dva dôležité faktory: po prvé návrh a jeho inštalácia a po druhé efektívne rozloženie objektov alebo zariadení po pôdoryse nášho skladu. V tomto prípade je rozloženie vnútorného priestoru skladu komplexným procesom, ktorý sa musí prispôsobiť existujúcemu fyzickému priestoru a budúcim potrebám rozširujúceho sa skladu. Rozhodnutia týkajúce sa správneho manažmentu skladov a ich všeobecné rozloženie by preto mali byť spracovávané na základe rôznych vytýčených cieľov. Chcete vedieť ktoré to sú?

blog-majster-regal


CIELE, KTORÉ CHCEME DOSIAHNUŤ V NÁVRHU SKLADU A JEHO OPTIMALIZÁCII

Pre dosiahnutie efektívneho interného manažmentu skladu je potrebné splniť nasledujúce požiadavky:

• Využívajte priestor efektívne. Ten najlepší spôsob ako to dosiahnuť je rozloženie a usporiadanie skladov za pomoci kovových regálov, ktoré nám poskytujú všetko, čo sklad potrebuje, uľahčujú prístupnosť všetkého potrebného materiálu v čo najkratšom čase a všetko má svoje miesto.

• Podporujte flexibilitu pre umiestnenie materiálu.

• Snažte sa dosiahnúť maximálnu rotáciu vášho tovaru.

• Snažte sa uľahčiť kontrolu skladovania.

VNÚTORNÉ ROZČLENENIE SKLADU

Vo všeobecnosti, všetky typy skladov majú svoj priestor rozdelený do piatich hlavných častí kvôli efektivite riadenia priestoru:

• Recepcia (recepcia tovaru): Je to priestor, kde prebieha kontrola kvality, klasifikácia materiálu a zaradenia produktov s určením na konkrétne miesto na sklade.

• Skladový priestor: Tento priestor ja zameraný na rotáciu uloženia produktov, samotné pozície a uskladnenie produktov, vyberanie a zakladanie produktov. V tomto priestore sa vykonáva aj samotné zásobovanie a dopĺňanie tovaru.

• Priestor na prípravu objednávok.

• Expedícia: Priestor, kde sa často vykonáva balenie produktov pripravených na vývoz.

• Doplnkové a pomocné oblasti: V tejto časti skladu sa nachádzajú rôzne reklamácie, dlho nepoužívaný, zastaralý, či poškodený materiál, prípadne baliace linky a pod. V mnohých prípadoch sa tu nachádza oddelenie ponúkajúce zákaznícky servis.

OSTATNÉ FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE EFEKTÍVNE RIADENIE SKLADOV

Ako sme mohli vidieť pár riadkov vyššie, návrh a rozčlenenie skladu sú výraznými faktormi každého obchodu, fabriky, či firmy. Ale napriek tomu je mnoho iných prvkov, ktoré majú priamy dopad na správne fungovanie skladu.

• Inventúra všetkých položiek. V každej firme je potrebné vytvoriť presný, detailný zoznam každého produktu a položky, jeho počtu a presného umiestnenia tzv. inventúru. Je veľmi dôležité rozdeliť položky do rôznych kategórií, podľa rozmeru, frekvencie pohybu, využitia, zákazníka, aby sme mali omnoho lepší prehľad v celom sklade. Ak máte sklad preplnený a jedného produktu máte omnoho viac ako iného, najlepším krokom je ponúknuť zľavu a vyhlásiť výpredaj. Je nutné ho predať a nahradiť inými novými položkami.

• Triedenie tovaru. Ako sme už spomínali, je potrebné tovar triediť a zaraďovať do kategórií a podľa toho ich uskladňovať na konkrétne pozície vo Vašom sklade za pomoci kovových regálov, ktoré sú na tento účel najvhodnejším riešením. Tovar by sme mali rozdeľovať aj podľa toho, v akom stave sa momentálne nachádza, či je to vstupný materiál, rozpracovaný produkt, finálny produkt, doplnkový produkt, nakupovaný produkt, alebo rôzne iné položky na operatívu, či položky bežného denného používania.

• Používajte systém kódov a artiklov. Týmto spôsobom identifikujete produkty podľa vlastností za pomoci jednoduchých kódov. Najpoužívanejším je abecedný kódovací systém, číselný systém, alebo kombinovaný. Týmto spôsobom môžete položky jednoducho digitalizovať do rôznych interaktívnych firemných systémov.

Ak využijete naše poznatky vo Vašom sklade alebo obchode, môžete tak veľmi rýchlo nadobudnúť vysokú efektivitu skladovania a procesy sa pohnú lepším smerom.

Pozrite sa taktiež na našu ponuku skrutkových a bezskrutkových regálov, ktoré perfektne splnia všetky Vaše požiadávky pre regál do obchodu či do skladu


Comment icon Comment