0%

Mnoho z nás aj počas týchto slnečných dní musí „sedieť“ v práci a venovať všetku svoju pozornosť pracovným záležitostiam. Je dokázané, že výkonnosť každého zamestnanca je vyššia v prípade príjemného, praktického a bezpečného pracovného prostredia. V dnešnom blogu sa zameriame najmä na pracovné prostredie, ktoré má významný vplyv na samotný chod firmy. Prostredie, kde mnoho z nás trávi väčšinu času počas celého dňa. Pozrieme sa bližšie na kancelárie, pracovne, archívy, alebo inak povedané, na samotný „office“. Všetky spomínané priestory sú súčasťou administrácie firmy.

blog-majster-regal

V administratívnych budovách je mnoho pracovných priestorov a aby boli plne funkčné a efektívne, musia byť vybavené potrebným zariadením, nábytkom a doplnkami v závislosti od zamerania a činnosti spoločnosti. Administratívne priestory by sme mohli rozdeliť do základných štyroch priestorov s priradením potrebného príslušenstva:

Archív.

Každá spoločnosť, či firma musí neustále uchovávať v bezpečí dôležité dokumenty, ako sú faktúry, dodacie listy, zmluvy a pod. Musia byť v čistom prostredí s jednoduchým prístupom.

Ale ako a kde tieto dokumenty umiestniť? Archív je ideálny priestor určený presne na tento účel. Je dôležité ho uchovávať v čistote, aby sa dokumenty nijak neznehodnotili. Dôležitým prostriedkom sú archívne zakladače, známe aj pod pojmom „šanóny“. Jednoduchá kancelárska pomôcka nám pomáha zoradiť dokumenty podľa mesiacov, alebo inej kategórie a vyhľadať patričný dokument je veľmi jednoduché.

Ale kam zakladače uložiť? Pokiaľ máte menší archív, klasické drevené skrine Vám budú stačiť. Ale ak máte väčší archív s obrovským množstvom dokumentov, je vhodné investovať do kovových regálov, ktoré šetria priestor, môžete ich kombinovať, prispôsobovať podľa potrieb, rozširovať a ľahko s nimi manipulovať. Majster Regál odporúča skrutkové kovové regály, ktoré sú cenovo prístupné, majú dostatočnú nosnosť na policu a je možné ich spájať medzi sebou jednoduchým spôsobom za pomoci skrutiek. Vďaka nim vytvoríte ideálny archív.

Mítingová miestnosť.

Každá firma, ktorá má vyššie ambície má miestnosti, ktoré slúžia na stretávanie sa s významnými partnermi, zákazníkmi, alebo dodávateľmi. Mítingová miestnosť musí pôsobiť elegantne, reprezentatívne a mala by byť dobre vybavená. Hlavným prvkom je konferenčný stôl s pohodlnými stoličkami, keďže práve pohodlie tu zohráva veľkú úlohu. Moderné vybavenie, ako sú projektory a dataprojektory, plátno, prípojky na internet, by mali byť už základnou súčasťou každej „mítingovky“. Ak sa Vám zdá miestnosť prázdna, môžete použiť aj nízky typ nábytku vyrobený najmä z dreva (nízke skrine, pracovné stolíky), no rozhodujúci faktor pri voľbe materiálu je samotné zameranie firmy.

Vzorkovňa.

Predstavte si, že príde k Vám zákazník a veľmi rád by si otestoval „ohmatal“ Vaše produkty. V tom prípade je vzorkovňa povinnosťou. Mnoho firiem má vzorkovňu „showroom“ spojenú s mítingovou miestnosťou a efekt je naozaj veľmi pozitívny, keďže počas celého jednania so zákazníkom budú Vaše produkty na jeho očiach a budú prebúdzať nutkanie vedieť o nich viac.

Kancelária.

Pracovné prostredie, kde sa vykonáva celková administratívna činnosť, odkiaľ sa riadia mnohé oddelenia firmy a kde sa uskutočňujú dôležité rozhodnutia. Kancelária je jeden z pilierov dobre fungujúcej spoločnosti. Toto pracovné prostredie musí byť najmä pohodlné, musí byť vybavené pre každodennú činnosť a musí mať dostatočne veľa nábytku na všetky potrebné úkony. Pracovné stoly, výpočtová technika, tlačiarne, pohodlné sedenie a kancelárske potreby sú úplným základom výbavy kancelárie.

A aký nábytok použiť? Moderné kancelárie využívajú drevené alebo kovové prvky. Skrine v základných farbách, ako je biela, sivá, alebo hnedá nikdy nič nepokazia. Pre estetický pohľad sa momentálne využívajú bledšie farby nábytku. Mnohé spoločnosti, ktoré sa venujú priemyselnej výrobe taktiež používajú kovové regály na odkladanie všetkých potrebných vecí. Majster Regál ponúka esteticky najkrajšie regály na trhu, bezskrutkové celokovové regály profilu T, ktoré svojim dizajnom vedia zaujať, majú vysokú záťaž na policu a možnosti rozšírenia o prídavné moduly. Tento regál je ako stvorený do každej kancelárie.

Poriadok v administrácii musí byť samozrejmosťou a samotná pracovná činnosť v dobre organizovanej kancelárii má pozitívny vplyv na samotný výkon zamestnancov. Veríme, že sme Vám našim blogom pomohli a že sa budete pozitívne inšpirovať. 

Pozrite sa taktiež na našu ponuku skrutkových a bezskrutkových regálov, ktoré perfektne splnia všetky Vaše požiadávky pre regál do Vašej kancelárie. Váš Majster Regál.


Comment icon Comment